Nowe instrumenty dla Orkiestry Dętej w Rusinowicach

Nowe instrumenty dla Orkiestry Dętej w Rusinowicach

Nie wiemy czy wiecie...
Nasza biblioteka „opiekuje się” Domem Spotkań Wiejskich w Rusinowicach, w którym między innymi odbywają się próby Orkiestry Dętej w Rusinowicach. Orkiestrę prowadzi Pan Dominik Matusek. Wspólnie wnioskowaliśmy o zakup nowych instrumentów perkusyjnych oraz książeczek marszowych do Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Koszęcinie.

Pozyskaliśmy środki na promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez promowanie muzyki i wsparcie twórczości artystycznej mieszkańców Gminy Koszęcin – dziękujemy.

Prezentujemy Wam zakupione instrumenty! ????????????

Dodano: 2022-10-21 11:00:49